JiříGrygar:當一篇關於它們的科學文章時,外星人將開始存在

329454x 31。 07。 2019 1閱讀器

問題: 所以你認為有外星人嗎?

JiříGrygar: 正如我所說,沒有什麼可以排除,但如果我們想要有一些好的證據,我們仍然需要做很多工作。

編輯: 證據是什麼?

JiříGrygar: 證明是科學期刊的科學工作。

[Clearboth]

Sueneé: 換句話說,問題不在於它們是否存在,而是一篇科學合理的文章是否已經發表過它們的存在...... :)

(視頻成績單)

類似的文章

3評論“JiříGrygar:當一篇關於它們的科學文章時,外星人將開始存在"

 • jpavol 說:

  在Google上,有一些關於“外星人”口號的1.660.000文章。 Grygar先生沒有想到科學,除非他自己寫。

 • jpavol 說:

  這位科學家的經典觀點證明,這次Grygar應該獲得飛行巨石。 我會寫那篇消息靈通的非科學文章然後再見...

  • Sueneé 說:

   Jééé…. prosím… pokud umíš psát články pro peer review, tak určitě pošli. Schválně ho zkusíme protlačit do nějakého renomovaného časopisu. ;-)

發表評論